Tetthetskontroll

Bergen Termograferings Service AS utfører tetthetskontroll av bygninger og påvisning av lekkasjepunkter. Dette utføres raskt og effektivt ved bruk av Minneapolis Blower Door og gjerne i kombinasjon med termograferingskamera.

Hvorfor kontrollere tettheten

Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i bygningen. Dette fører til økte utgifter til oppvarming og redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med fare for påfølgende mugg og soppvekst.

Før rehabilitering og etterisolering av eldre bygninger er det svært viktig å få oversikt over alle lekkasjepunkter og svakheter ved den eksisterende isoleringen. Stopper du uønskede luftlekkasjer får du dessuten redusert energiforbruk i tillegg.

Utstyr og fremgangsmåte

Man kan tetthetskontrollere en bygning ved å trykkprøve den. Metoden er velegnet for både leiligheter, eneboliger og rekkehus. Vi bruker Minneapolis Blower Door som er et system bestående av en datastyrt og kalibrert vifte som vanligvis blir plassert i en eksisterende døråpning. Minneapolis Blower Door er ansett som det beste systemet for tetthetsprøving av bygninger. Blower Door måler tettheten i en bygning og kalkulerer lekkasjetallet iht. Norsk Standard NS-EN ISO 9972:2015.

Trykktesting av nybygg, bolig og næringsbygg gir god dokumentasjon på at bygningen er oppført etter gjeldende krav i byggeforskriftene. Dette gir større trygghet for en fagmessig utførelse for både eier/byggherre og entreprenør.

Trekk eller lekkasjer?

Vi sjekker om bygget er tett og fri for lekkasjer. Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Jeg vil ha tetthetskontroll
© Bergen Termograferings Service AS
Utviklet av: