Byggtermografering

Gjennom termografering kan vi oppdage skjulte feil og mangler i en bygnings isolasjon, klimaskjermens tetthet og ulike typer fuktskader. Kuldebroer på grunn av feil konstruksjon vil også vises tydelig i et termogram.

Luftlekkasjer i vegger, tak, gjennomføringer og dør/vindusåpninger medfører varmetap og unødvendig høye strømutgifter. I tillegg er det risiko for at det kan oppstå fuktskader i forbindelse med luftlekkasjer av denne type. Ved hjelp av termografering avdekkes slike tilfeller slik at de kan utbedres.

Termografi egner seg godt til å kontrollere om huset er godt isolert, eller om det er områder eller overganger der dette er mangelfullt utført.

Utstyr og fremgangsmåte

Ved bygningstermografering er det nødvendig med en temperaturforskjell på minimum 15 grader celsius mellom ute og inne. For å få best resultat av termograferingen bør det være undertrykk eller overtrykk i bygningen. Vi benytter derfor en Minneapolis Blower Door-vifte som vi også bruker ved tetthetskontroller. Med termografikamera tar vi stillbilder som vi analyserer og legger ved i en rapport sammen med et tilsvarende digitalbilde for enkel identifisering. Rapporten inneholder også kommentarer og anbefalinger.

Byggtermografering

  • Eneste metode for å lokalisere lekkasjer og mangelfull isolering
  • Avdekker kuldebroer
  • Nyttig verktøy i reklamasjoner og tvistesaker
  • God kvalitetssikring av nye bygg i forkant av overlevering

Mistenker du lekkasjer?

Er det en lekkasje i bygget finner vi den! Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Jeg vil sjekke for lekkasje
© Bergen Termograferings Service AS
Utviklet av: