Hjem

Bergen Termograferings Service AS

Bergen Termograferings Service AS utfører termografioppdrag i private boliger, næringsbygg, offentlige bygg og offshore. Vi tilbyr også tetthetskontroll og trykktesting.

Vi er konkurransedyktige på både pris og kvalitet innen termografi og tetthetskontroll!

Ring 411 21 590 for en hyggelig og uforpliktende samtale.

Rull ned for å lese mer

Hva er termografering?

Termografering er en berøringsfri temperaturanalyse som gjør at vi kan oppdage feil eller skader som er umulige, eller svært vanskelige å finne med andre måle- eller analysemetoder. Varmgang og dermed brannfare kan slik oppdages på et tidlig tidspunkt, og brann eller uønsket driftsstans unngås.

Hva vi tilbyr

Tetthetskontroll

Vi utfører tetthetskontroll av bygninger og påvisning av lekkasjepunkter. Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i bygningen. Dette fører til økte utgifter til oppvarming og redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med fare for påfølgende mugg og soppvekst.

tetthetskontroll

Byggtermografering

Byggtermografi egner seg godt til å kontrollere om huset er godt isolert, eller om det er områder eller overganger der dette er mangelfullt utført.

byggtermografering_ikon

Elektrotermografering

Gjennom termografering av elektrisk og mekanisk utstyr kan vi lokalisere unormal høy temperatur og varmgang på komponenter og utstyr under normale driftsforhold.

elektrotermografering_ikon