Bergen Termograferings Service AS

Bergen Termograferings Service AS utfører tetthetskontroll i private boliger, næringsbygg, offentlige bygg og offshore. 
Vi tilbyr også termografioppdrag og trykktesting private boliger, næringsbygg, offentlige bygg og offshore.

Hva er termografering?

Termografering er en berøringsfri temperaturanalyse som gjør at vi kan oppdage feil eller skader som er umulige, eller svært vanskelige å finne med andre måle- eller analysemetoder. Varmgang og dermed brannfare kan slik oppdages på et tidlig tidspunkt, og brann eller uønsket driftsstans unngås.

Hva vi tilbyr

Tetthetskontroll

Vi utfører tetthetskontroll av bygninger og påvisning av lekkasjepunkter. Luftlekkasjer gir energitap når varm luft lekker ut og kald uteluft trekker inn i bygningen. Dette fører til økte utgifter til oppvarming og redusert komfort. I tillegg vil luftvandringen medføre økt risiko for kondensproblemer med fare for påfølgende mugg og soppvekst.

Les mer om tetthetskontroll

Elektrotermografering

Gjennom termografering av elektrisk og mekanisk utstyr kan vi lokalisere unormal høy temperatur og varmgang på komponenter og utstyr under normale driftsforhold.

Les mer om elektrotermografering

Byggtermografering

Byggtermografi egner seg godt til å kontrollere om huset er godt isolert, eller om det er områder eller overganger der dette er mangelfullt utført.

Les mer om byggtermografering

Hvorfor velge oss? 

Vi er konkurransedyktige på både pris og kvalitet innen termografi og tetthetskontroll!
© Bergen Termograferings Service AS
Utviklet av: