Elektrotermografering

Termografering er en metode for å vise varmefordelingen og samtidig kunne se temperaturen på en overflate gjennom å måle objektets IR-stråling. Hovedmålet med termografering av elektrisk og mekanisk utstyr er å lokalisere unormal høy temperatur på komponenter og utstyr under normale driftsforhold.

Bergen Termograferings Service AS tilbyr termografering av elektriske anlegg, mekaniske anlegg og prosessanlegg.

Utstyr og fremgangsmåte

Utstyret vi bruker er passivt, det vil si at det ikke sender ut stråler eller energi. Forenklet sagt kan man si at våre øyne ser lys, mens varmekameraet «ser» temperaturer. Termografering har utviklet seg til å være et av de mest verdifulle diagnoseverktøy for forebyggende vedlikehold.

Bølgelengden på strålingen varierer avhengig av overflatetemperaturen på objektet. Termografikameraet fanger opp denne variasjonen og gjør den om til synlige farger. Dette gjør at vi raskt kan sammenligne eksakt temperatur i et feilpunkt opp mot et referansepunkt med normal temperatur.

Ved hjelp av termografikamera tar vi stillbilder, analyserer disse og leverer de i en rapport sammen med et tilsvarende digitalbilde for identifisering. I rapporten legges det også til kommentarer og anbefalinger.

Rapporten utføres i henhold til NEK 405-1 med bilder og beskrivelser av eventuelle avvik.

Mistenker du varmgang?

Mistenker du feil på anlegget kan det fort blir kostbart dersom du venter. Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig.

Vi kan hjelpe deg
© Bergen Termograferings Service AS
Utviklet av: